środa, 19 grudnia 2012

List ze Stamperii

Poniżej list, który wczoraj otrzymaliśmy od Alessandry Aldieri Dyrektor ds. Exportu Stamperii

Drodzy Klienci,
Z przyjemnością piszemy bezpośrednio do Was, aby podziękować Wam za wzmocnienie współpracy Stamperii z Usługami Rynkowymi, naszym polskim wyłącznym dystrybutorem, poprzez Wasze wybory, entuzjazm i kreatywność, Wasze zakupy, udział w szkoleniach, wizyty na stronie internetowej.
Pierwsze miesiące współpracy z Usługami Rynkowymi, również dzięki profesjonalizmowi Beaty i całej firmy, były wzbogacające i korzystne: marki Stamperia i Decorabilia dotarły i zostały zauważone w nowych miejscach!
To nie wszystko: Stamperia i Usługi Rynkowe mają w planach duże projekty na 2013 rok, przede wszystkim nowa kolekcja Dolcemania - Cake Design, innowacyjna oferta na Wiosnę 2013 oraz dwa ważne terminy i wiele innych!
Przy okazji chcielibyśmy życzyć Wam słodkich Świąt Bożego Narodzenia i wspaniałego roku 2013, bogatego w kreatywność i szczęście.
Nie zapominajcie, że tylko Uslugi Rynkowe są autoryzowanym dystrybutorem marek Stamperia, Decorabilia i Dolcemania!
Od całej załogi Stamperii:
Jeszcze raz dziekujemy za wsparcie!
Alessandra Aldieri
Dyrektor ds. Exportu
Stamperia, Włochy


Gentili Clienti,
Ci piace scrivere direttamente a Voi per ringraziarVi di aver rafforzato la collaborazione di Stamperia con Uslugi Rynkowe, nostro distributore esclusivo in Polonia, attraverso la vostra preferenza, il vostro entusiasmo e la vostra creatività,  i vostri acquisti, la partecipazione ai workshop, la visita al sito.
I primi mesi di collaborazione con Uslugy Rinkowe grazie anche alla grande professionalita' di Beata e di tutto lo staff, sono stati arricchenti e proficui: i marchi Stamperia e Decorabilia hanno raggiunto  una diffusione e una visibilità ancora  maggiore!
Non solo: Stamperia e Uslugi Rynkowe hanno in serbo grandi progetti per il 2013, prima di tutto con la nuovissima collezione Dolcemania – Cake Design e con l’innovativa proposta per la Primavera 2013, due appuntamenti importanti e altro ancora!
Con l 'occasione vorremmo augurarvi un dolcissimo Natale ed uno splendido 2013 ricco di creativita' e di felicita'.
Non dimenticate che è solo Uslugi Rynkowe il distributore autorizzato dei marchi Stamperia, Decorabilia e Dolcemania!
Da tutto lo staff Stamperia :
Grazie ancora per il vostro supporto!
Alessandra Aldieri
Direttore Generale Export
Stamperia, Italia

Asia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz